home

Uitbetaling

De uitbetaling van de verkochte goederen verloopt automatisch. U ontvangt deze op het rekeningnummer dat u heeft doorgegeven bij de registratie. U krijgt dus automatisch uw geld.

De uitbetaling van de verkochte goederen vindt plaats vanaf de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw goederen werden verkocht. Bijvoorbeeld: uw goederen werden verkocht in maart, dan wordt u vanaf 30 april uitbetaald. Let op: soms kan het tot 10 werkdagen duren voordat de som op uw rekening verschijnt. Op uw afschrift zal staan dat u de som hebt ontvangen van Country Home NV, dit is de maatschappelijke benaming van Ecoshop.

In onze winkels kunt u terecht voor meer details over de te ontvangen som. De gerant heeft een overzicht van al uw verkopen van de vorige maand. Binnenkort kunt u ook op deze website terecht om te zien welke van uw goederen al verkocht zijn. Dan kunt u onder ‘mijn account’ inloggen en de status van uw binnengebrachte goederen bekijken.

Let er bij uw registratie op dat uw bankrekeningnummer correct is. Is uw rekeningnummer veranderd? Voor alle aanpassingen aan uw klantenfiche kunt u in onze winkels terecht. Breng uw klantenkaart en uw identiteitskaart mee naar de winkel.