home

Ecoshop respecteert uw privacy

Ecoshop beschermt de persoonlijke gegevens van haar leden. Deze pagina legt uit hoe we dat doen en hoe uw gegevens beheerd worden.

Coenen BVBA (maatschappelijke naam de firma achter Ecoshop) is verplicht om volgens de wetten op bescherming van het privéleven te handelen. Country Home is een Belgische naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de hoofdzetel in de H. Consciencestraat 59 te 8800 Roeselare.  

De vergaring van persoonsgegevens - GDPR

Overeenkomstig de GDPR wetgeving zullen uw gegevens nooit worden gebruikt buiten de werkingssfeer van de consignatieovereenkomst, d.w.z. de indiening en verkoop van uw goederen. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden buiten het kader van het consignatiecontract. Als u een e-mailadres opgeeft zal u onze rechtstreekse e-mailberichten ontvangen die betrekking hebben op de uitvoering van onze consignatieovereenkomst. Indien u geen e-mailberichten wenst te ontvangen, hoeft u bij de registratie geen e-mailadres op te geven. U kunt uw gegevens op elk moment controleren in de winkel of via de website.

Ecoshop mag enkel en alleen de persoonsgevens verzamelen en oplijsten die u aan ons verstrekt bij inschrijving middels uw consignatiecontract.

Ecoshop gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u op een efficiënte manier te laten gebruikmaken van onze diensten
  • Om u in te lichten in geval van problemen, vragen of veranderingen in uw persoonsgegevens
  • Om onze diensten klantgericht aan te passen en te verbeteren
  • Voor marketingdoelen die verbetering van de gebruikerservaring als doel hebben.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Ecoshop.be gebruikt cookies en webbakens op bepaalde pagina’s.

De cookies van uw internetsessie worden gewist zodra u uw browservenster sluit. De permanente cookies worden maximaal 60 dagen bewaard. Deze worden gebruikt om nagivatie op het internet te vergemakkelijken. De permanente cookies bevatten gegevens over uw gebruik van onze diensten en worden weer gebruikt tijdens uw volgende bezoek aan onze site. Dit staat Ecoshop toe om onze diensten aan te passen aan uw wensen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren in uw browserinstellingen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Ecoshop.be gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor de nieuwsbrief, andere mailings en after-sales doeleinden.

Ecoshop verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Ecoshop heeft geen enkele publiciteitspartnerschap en wij nemen geen deel aan gegevensuitwisselingsprogramma’s.

U erkent en accepteert dat uw gegevens gebruikt kunnen worden voor technische en operationele redenen in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Unie maar enkel met het doel om onze dienstverlening te onderhouden.

Veiligheid van persoonsgegevens

Ecoshop.be neemt technische en organisationele maatregelen om verlies of misbruik van persoonsgegevens te bestrijden. Wij doen al het mogelijke om uw privéleven te beschermen, Ecoshop kan u m.b.t. dit onderwerp echter niets garanderen.

U staat toe dat Ecoshop dit privacyreglement mag aanpassen op elk moment dat onze dienstverlening evolueert. U gaat er ook mee akkoord dat u met het aangepaste reglement gebonden bent.  Om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. Met uw vragen kunt u terecht bij Ecoshop, stuur een e-mail naar info@ecoshop.be.

Ecoshop.be gebruikt Google Maps API om te kunnen functioneren. Door  Google API te gebruiken stemt u in met het privacybeleid van Google, waarin u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van websites en diensten van derden waarover Ecoshop geen controle heeft of eigenaar van is, heeft deze laatste geen enkele controle of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, reglementen, privacy of handelswijze van sites of diensten van derden. U bent daarom in geval van toepassing onderworpen aan de reglementen en voorwaarden van deze derden. Gebruikmakend van Google Maps API ontheft u Ecoshop.be van alle verantwoordelijkheid aangaande uw gebruik van de hele site of dienst van derden. Wij raden u aan u eerst te informeren alvorens u uw persoonlijke gegevens met anderen deelt.